måndag 26 maj 2014


Katastrof!
Vad skall man säga? Plötsligt meddelar säljarna vår mäklare att de valt en annan köpare, skrivit på löftesavtal och mottagit handpenning.
Allt medan vår advokat kämpat för att få fatt på all dokumentation, etc. Vi har alltså varit för långsamma men litat på att advokat och mäklare vet hur det fungerar i Portugal. Det känns tomt och trist.
Jaja, nya tag. Nu blir det ändad fokus på denna blogg ett tag. Vi tänker ju fortfarande hitta ett hus i Algarve.

söndag 11 maj 2014

Bostadslicens och miljögodkännande

Som väntat finns det ingen bostadslicens för ursprungsbyggnaden för den byggdes innan den lagen trädde i kraft. Däremot finns det en licens för tillbyggnaden av övre planet från 1975. Nu måste säljarna gå till stadshuset och få ett intyg som konfirmerar att faktiskt ursprungsbyggnaden uppfördes innan lagen om bostadslicens infördes. Enlig vår advokat är detta problemfritt, men kan bara utföras av ägarna, så vi väntar.

Nog kan man ana att detta våningsplan byggde på sjuttiotalet!
 
Ytterligare en sak måste utredas av advokaten innan ett provisoriskt köpekontrakt eller avsiktsförklaring kan upprättas. Det finns speciell lagstiftning som är relativt oklar avseende fastigheter som ligger nära vattenresurser och detta hus ligger ju intill havet och omfattas därför av denna. Advokaten är i kontakt med miljödepartemanget i Faro för att fastställa att fastigheten ligger i urban miljö vilket tydligen underlättar. Alternativet är att fastigheten ligger i ett publikt område, men då krävs mer miljörelaterande godkännanden.

söndag 4 maj 2014

Fastighetsdokument

Vår advokat i Albufeira väntar nu på två viktiga dokument som säljarna måste ta fram.


En“Bostadslicens” som tydligen utfärdas av stadshuset (Câmara Municipal) och dokumenter att huset är uppfört enligt aktuella regler och för vilket ändamål det får användas. Det verkar som om ägarna har vissa svårigheter att hitta detta certifikat.

Om en fastighet är över en viss ålder så behövs det inte, men i vårt fall så är det nog viktigt eftersom huset byggdes till med ett våningsplan 1988. Hittar de inte det så kan de gå till den lokala byggnadsnämnden och be om en kopia.

När advokaten har bostadslicensen så kan hon besöka stadshuset för att undersöka om byggnaden är laglig, har de förväntade ägarna och inga okända inteckningar.

Vi vet inte hur gammalt huset är men bottenvåningen bör vara kring 150 år.Energiprestandacertifikat behövs enligt en ny lag från 1 December 2013. Faktum är att det är olagligt att lägga ut ett hus till försäljning eller att hyra ut en bostad utan att ha detta dokument. Det är förenat med kännbara böter för både ägare och mäklare om man slarvar med detta.

Tur att vi tekniskt sett hittade detta huset innan det lades ut till försäljning. Ägarna håller nu på att ta fram certifikatet, det är inte märkvärdigt, en massa konsulter är villiga att göra detta för 2-300€. Certifikatet är giltigt I tio år och det är ju bra för oss som ju har tänkt hyra ut bostaden. 
Har man en fastighet med klass A så kan man tydligen får reducerad fastighetsskatt.
Det skall bli intressant att se vilken gradering fastigheten får. Eftersom huset helt saknar system för uppvärmning eller luftkonditionering så förbrukar det givetvis väldigt lite energi. Å andra sidan saknas ju alla spår av isolering..